Yönetim Kurulu

2018 - 2024 dönemi

Prof. Dr. Meltem Uyar

Başkan

1985'te Gazi Üniv. Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldum. 1987-1991tarihleri arasında Ege Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında ihtisas dönemini tamamladım. 1991-1996 döneminde Ege Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Algoloji Bilim Dalında Uzman Doktor, 1996-1997 döneminde Yrd.Doç., 1997-2003'de Doçent, 2003-2019 Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Algoloji Bilim dalında tam gün Profesör olarak çalışmaktayım.

4 Mayıs 2011'de Algoloji alanında yan dal yeterlilik belgemi aldım.
World Institute of Pain - Fellow of Interventional Pain Practice, (FIPP 2007)
Türk Algoloji Ağrı Derneği Yeterlilik Belgesi, (2007) mesleki alanda sahip olduğum yeterlilik sertifikalarıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Algoloji Derneği (Yönetim kurulu üyesiyim), Dünya Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP), Avrupa Regional Anestezi Derneği (ESRA), Türk Palyatif Bakım Derneği (Dernek başkanıyım) üyesi olduğum meslek kuruluşlarıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi (Yayın kurulu üyeliği) ,Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  (Yayın kurulu üyeliği), Ege Tıp Dergisi  (Danışma kurulu üyeliği), İzmir Tepecik Hastanesi Dergisi, İzmir Devlet Hastanesi Dergisi, Türk Algoloji Derneği Yayını Ağrı  (Danışma kurulu üyeliği),Türkiye Kinikleri, Anestezi Uzmanları Derneği yayın kurulu üyesiyim.

2005 yılından beri Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007 yılından beri Türk Algoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Üyeliği, Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini devam ettirmekteyim. 2015'ten beri Palyatif Bakım Derneği başkanlık görevini yürütmekteyim. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 100'e yakın çalışmam, Ulusal ve Uluslarası Kongrelerde bugüne değin yapılmış binlerce sayıda konuşmam bulunmaktadır. İdari açıdan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Palyatif Bakım Merkezi Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanlığı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığını yapmaktayım.
Evli, 1 kız annesiyim.

Prof. Dr. Gülçin Şenel

Genel Sekreter

1997 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum.

Ankara Onkoloji Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı eğitimimi tamamladım. 2011 tarihinde Doçentlik ve Algoloji Yan Yal Uzmanlığı Yeterlilik Belgesini aldım.

Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde görev yapmakta ve 2007'de kurduğum Palyatif Bakım Merkezinin sorumluluğunu sürdürmekteyim.

Prof. Dr. Gül Köknel Talu

Üye

güncellenmektedir.

Prof. Dr. Aynur Özge

Üye

Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Aynur Özge, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlamış, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 22 yaşında mezun olduğunda girdiği ilk Tıpta Uzmanlık Sınavında kazandığı Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği uzmanlık eğitimini 1998 yılında tamamlayarak Nöroloji uzmanı olmuştur. Aksaray Devlet Hastanesi'nde yaptığı kısa uzmanlık çalışmasını takiben aynı yıl Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olarak atanan Dr. Özge, 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanına hak kazanmıştır. 2011 yılında Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı olan Dr Özge bu süre içinde çok sayıda Lisans ve Lisans üstü dersi vermiş, meslektaşlarına yönelik ulusal ve uluslararası konuşmalar yapmış, yüzü aşkın bilimsel makalesine binlerce atıf yapılmış, yazdığı üç uluslalarası kitaptan biri olan "Headache in Children and Adolescents: A Case-Based Approach" kitabına (Springer yayınevi-ISBN 978-3-319-28628-0) British Medical Association tarafından "Highly Commended Neurology Book of 2017" ödülü verilmiştir ki Dr Özge üLkemizden bu ödülü alan ilk Nöroloji Uzmanı ve ikinci akademisyen olmuştur.

2018 sonu itibarıyla; 3 uluslararası kitap editörlüğü, bir uluslararası ve 12 ulusal kitap bölüm yazarlığı, 97 uluslararası makale, 29 ulusal makale; 75 uluslararası bildiri, 106 ulusal bildiri, 21 uluslararası kongre konuşması, 90'dan fazla ulusal kongre konuşması, yüzlerce halka açık sunum ve makalesi yayınlanmış olan Prof. Dr. Aynur Özge'nin akademsiyenliğin Uluslararası ölçütü olan H index skoru "26" ve I10 Index puanı "44" tür. 2006 yılında kurucu üyesi ve 2012 yılından beri başkanı olduğu Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi adına pek çok fark yaratan projeye imza atan Prof. Dr. Aynur Özge, çevresinde oluşan örnek gönüllü ekibiyle birlikte şehirde ve ülke genelinde Alzheimer hastalığına ait farkındalığı artırmak, hastalar kadar hasta yakınlarına destek olacak somut projeler üretmekle kalmamış, tamamı bağışlarla hayata geçirilen ülkemizin ilk "Demans İhtisas Merkezi" statüsündeki "Alzheimer & Demans Engelli Bakım Merkezi" ni kurmuş, uygulama modelini hayata geçirmiş, kalte belgesini almasını sağlamış ve bu başarılarıyla Ulusal Yaşlılık Şurası ve Yaşlılık Platformu aktif üyeliğine seçilmiştir.

Ülkemizde ve dünyada ilk olma özelliğinde 3 farklı Aktif Yaş Alma Evi'ni, mimarisinden uygulama modeline dek her aşamasıyla ilgilenerek hayata geçirmiş ve bu merkezlerin yaygınlaşması için bakanlık nezdinde somut adımlar atılmasına da vesile olmuştur. Çocuk Ergen Başağrısı alanında Uluslararası bir kongreye başkanlık eden, Dünya Başağrısı Cemiyeti Çocuk-Ergen Başağrısı Alt Komitesi Yönetim ekibinde olan Dr. Aynur Özge, bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak için "Ulusal Çocuk Başağrısı Resim Yarışması" ve "Anne Yapamam Başım Çok Ağrıyor" kitabı (Boyut Yayın evi, ISBN: 9789752310896) ile bu alanda çalışan genç akademisyenlere kaynak ta oluşturmuştur. Migren konusundaki farkındalığı artırmak için yazdığı "Genetik havuzdan çeyiz sandığına MIGREN" (A7 Kitap, ISBN: 9786052191507) kitabının tüm gelirini TAD Mersin Şubesi'ne bağışlayan Özge iki farklı alanda sorun yaşayan hastalarına da somut bir yardım eli uzatmıştır.

Akademisyen kimliği ve hekim kimliğini nitelikli sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirmeyi ilke edinen Dr. Aynur Özge'nin halen devam eden onlarca projesi ve ulusal çapta ses getiren atılımları mevcuttur. Dr. Aynur Özge, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve şimdiki başkanı Prof. Dr. Cengiz Özge ile evlidir ve iki oğlu vardır.

Prof. Dr. Nurten İnan

Üye

1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1999 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmuştur. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak görev yaptığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniğinde akut ve kronik ağrı ile ilgili çalışmalarda bulunmuş ve aynı yerde Ağrı Ünitesi kuruluşunda görev yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalında ve Kanada, McGill Üniversitesi Hastanesi, Ağrı Ünitesinde ağrı tanı ve tedavileri ile ilgili eğitim almıştır.

2008 yılında Türk Algoloji Derneğinin düzenlediği sınavda "Algoloji Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanmıştır. 2010 yılında Doçent Doktor olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmalarına devam etmiştir.

2011 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim dalında göreve başlamış, 2017 yılından beri aynı yerde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nde Ağrı Bilimsel Kurulu Başkanı, Türk Algoloji Derneği'nde Yeterlik Kurulu üyesi ve Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Dünya Ağrı Enstitüsü(WIP), Avrupa Anesteziyoloji Derneği (ESA), Anestezi Uzmanları Derneği, üye olduğu diğer mesleki kuruluşlardır.

Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınları, kitap bölümleri, sunumları mevcuttur. Ulusal ve uluslararası hakemli mesleki dergilerde yayın kurulu ve hakemlik görevleri yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen "Palyatif Bakım" eğitim çalışmalarında görev yapmıştır. Anesteziyoloji, akut ve kronik ağrı, palyatif bakım ile ilgili pek çok kongre, sempozyum, çalıştay ve kurslarda eğitmen olarak görev almıştır. Medikal ozon uygulamaları ile ilgili yeterlilik belgesi sahibidir, bu konuda da eğitimlerde ve çalışmalarda bulunmaktadır.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Dr. Nurten İnan, Gazi Üniversitesi Algoloji Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ayla Kabalak

Üye

1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 1993 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, 2006 yılında aynı alanda doçent oldum. 2012 yılında Ankara Ulus Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile palyatif bakım modeli oluşturmak üzere Başhekim ve Hastane Yöneticisi olarak görev aldım.

Yoğun Bakım yan dal uzmanlığını aldım. 2016 yılında Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD'da profesör olarak görevime ve palyatif bakımda tamamlayıcı tıp uygulamaları üzerine çalışmalarıma devam etmekteyim. 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Algoloji Derneği, Göğüs, Kalp Damar Anestezisi ve Yoğun Bakım Derneği, Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği, ERAS Türkiye Derneği, Ankara Hipnoz Derneği, Klinik Hipnoz Derneği üyesiyim.

Uzm. Dr. Ayşegül Bilen

Üye

1989 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum.1996 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı oldum. 2011'de Algoloji alanında yan dal yeterlilik belgemi aldım. 2011 yılından bu yana Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Algoloji Ünitesi sorumlu hekimi olarak görev yapmaktayım.

Türk Algoloji Ağrı Derneği Yeterlilik Sınavını 2009 yılında başarı ile geçerek Türk Algoloji Ağrı Derneği Yeterlilik Belgesi aldım.

2006-2010 yılları arası iki dönem İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyeli yaptım. 2008-2012 yılları arası iki dönem Rejyonal Anestezi Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2010 yılından bu yana Palyatif Bakım yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım.

Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Rejyonal Anetsezi Derneği, İstanbul Psikodrama Derneği üyesiyim.

Evli ve bir erkek annesiyim.