Palyatif Bakım Derneği

Kurucu Başkanlar

Palyatif Bakım Derneği İstanbul’da 4-12-2005 tarihinde, Prof. Dr. Mehmet Serdar Erdine, Prof. Dr Nuri Süleyman Özyalçın, Prof. Dr. Emine Sevil Bavbek, Prof. Dr. Meltem Uyar, Prof. Dr. Özgür Özyılkan, Prof. Dr. Ruçhan Uslu, Doç. Dr. Gül Köknel Talu tarafından 34-126-121 kütük no ile kurulmuştur.
           
Kuruluş amacı; kanserli hastalara yaşamlarının son dönemlerinde ortaya çıkan başta ağrı olmak üzere beslenme, dispne, manevi bakım desteği sağlamaktır. Palyatif bakım ile doğrudan ilgili tıp dallarını kapsayan palyatif bakım ünitelerinin kurulmasını ve gelişmelerini sağlamaktır. Bu alandaki gelişmeleri izlemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, ülke çapında yaygın olarak palyatif bakım hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli yapılanmaların oluşmasında destek vermek, üyelerin bu alanda mesleki sorunlarının çözümü için çalışmak derneğimizin temel amaçlarını oluşturur.

Bu nedenle dernek ilgili tıp dallarında çalışan hekimleri teşvik etmek. Klinik ve deneyseş çalışmaları geliştirmek yardımcı olmak ve bu amaç doğrultusun da bilimsel toplantılar, seminer,panel, açık oturum, sempozyum tertiplemek içn çalışmalar yapmıştır. Halka yönelik toplantılar ile bu konuya olan ilgisini arrtırılmıştır.

Derneğimiz,Hekimler ve sağlık profesyonelleri arasında eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışı seminer ve toplantılara katılarak işbirliği kurulmasına yardımcı olmuştur. Dergi, broşür, kitap, bülten gibi her türlü süreli süresiz yayınlar hazırlamıştır. Bürokrasiye bakımla ilgili politikalar oluşturulmasında danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası derneklerle, sağlık alanında aynı amaçlarla çalışan kuruluşlarla  iş birliği ve ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.                               
                                                                                               

2012, 2013, 2014 döneminde görevi sürdüren Yönetim Kurulu

 

BAŞKAN : Nuri Süleyman Özyalçın
     
BAŞKAN YARDIMCISI : Fethullah Ruçhan Uslu
     
SEKRETER : Meltem Uyar
     
MUHASİP ÜYE : Ayşegül Bilen
     
VEZNEDAR : Bülent Karabulut
     
ASİL ÜYE : Erdem Nail Duman
     
ASİL ÜYE : Şeref Kömürcü