Palyatif Bakım Derneği

Haberler

Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği 29.09.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim ve Denetleme kurulunun belirlenmesi ile faaliyetine başlamıştır.
Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) üyesidir.
           
BAŞKAN: Hurişah AKSAKAL
BAŞKAN YARDIMCISI: Melek Gülşen AYDIN
SAYMAN: Hafize Kurucu
Yönetim Kurulu

  1. Gönül DÜZGÜN
  2. Meryem BAŞIBÜYÜK
  3. Ayşe SEÇİK  

Denetim Kurulu

  1. Gamze SEZER
  2. Şerife KARACA
  3. Elçin ALTINSOY

PALHEMDER(Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği) 2019 yılında Ankara'da kurulmuş olup, bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuatı gibi alanlardaki faaliyetleriyle çeşitli çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.
Dernek bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak üzere aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir;

A. Derneğin amaçları ile bağlantılı kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetler düzenler.
B. İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
C. Araştırma ve projeler planlar, planlanmış proje ve araştırmaları olanakları ölçüsünde destekler, yarışmalar açar ve ödüller verir.
D. Yayın (kitap, dergi, broşür v.b) yapar.
E. Faaliyet alanına giren konularda mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını belirler, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir.
F. Faaliyet alanına giren konularda ulusal kayıt sisteminin kurulmasını destekler.
H. Palyatif Bakım ünitelerinin/merkezlerinin kurulması çalışmalarında bulunur.
I. Palyatif bakıma ihtiyacı olan bireylerin bakım alma hakkını savunur, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, onların ailelerine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.
İ. Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak platform oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.
J. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler.