2. Palyatif Bakım

Sempozyumu

2. Palyatif Bakım Sempozyumu

Sunumlar

Palyatif Bakım Araştırmalarında Gelecek Hedefleri

Sultan Kav

Kanserde Ağrı Yönetimi

Gonca Oğuz

Ağrı Tedavisinde Bariyerler ve Opiofobi

Nurten İnan

Semptom Yönetiminde Temel İlkeler, Performans ve Prognozun Değerlendirilmesi

Dilşen Çolak

Yaşam Sonu Bakım / Onurlu Yaşam

Yasemin Eskigülek

Palyatif Bakımda Cerrahi Girişimler

Selman Sökmen

Palyatif Radyoterapi

Deniz Yalman

Palyatif Kemoterapi

Sinan Ünal

Yaşam Sonunda Nütrisyon / Hidrasyon

Nimet Şenoğlu

Kanser Hastası Neden Acil Servise Başvuruyor?

Murat Ersel

Kanser Hastasına Neden Evde Yeterli Destek Verilemiyor?

Vildan Kandemir

Palyatif Bakımda Tükenmişlik

Esin Oktay

Hasta ve Ailenin Sosyal / Manevi Gereksinimleri

Hürişah Aksakal

Toplumsal Farkındalık ve Eğitim

Gülcan Bağcivan

Yaşam Sonu Kararlarında Etik

Nermin Ersoy

Pediyatrik Onkoloji

Eda Atseven