SÖZLÜ BİLDİRİLER
         
    S-1   Çocuk Palyatif Bakım Hakkında Çocuk Hekimlerinin Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
        Nilgün Harputluoğlu, Tanju Çelik
         
    S-2   Palyatif Bakıma Beslenme Palyasyonu İçin Yatırılan Hastalardaki Beslenme Yolunun Tedavi Başarısı Üzerine Etkisi
        F. Dilek Subaşı, Ayşenur Modanlıoğlu, Nigar Kangarlı, Osman Ekinci
         
    S-3   Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Hastalarının Retrospektif İncelenmesi.
        Betül Sezer
         
    S-4   Glioblastomda Yaşam Sonu ve Palyatif Bakım Gereksinimi
        Nesteren Koçak, Gülçin Şenel, Gonca Oğuz, Şerife Karaca, Mustafa Kemal Şahin
         
    S-5   Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezimizde PEG Sonuçlarımız
        Betül Sezer
         
    S-6   Palyatif Bakım Hastalarının Bakım Bağımlılığı Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
        Duygu Yıldırım, Esra Akın Korhan, Sinem Çalışkan, Hatice Ateş, Deniz Cafer, Okan Artun, Meltem Uyar
         
    S-7   Palyatif Bakımdan Hayata
        Mehtap Pektaş, Özgül Turgut, Bahar Aydınlı
         
    S-8   İleri Dönem KOAH Hastalarında Algılanan Sosyal Destek ölçeğinin Palyatif Bakım Üzerindeki Etkileri
        Seha Akduman, Ebru Tarıkçı Kılıç
         
    S-9   Hematolojik Maligniteli Hastalarda Kapsamlı Kanser Bakımına Palyatif Bakımın Entegrasyonu
        Gülçin Şenel, Gonca Oğuz, Nesteren Koçak, Hakan Şahin, Dicle İskender
         
    S-10   Seksen Yaş Üzerindeki Hastalarda Perkutan Endoskopik Gastrostominin Palyatif Bakımdaki Yeri: Tek Merkezin Retrospektif Analizi
        Ebru Tarıkçı Kılıç, Resul Kahraman, Süleyman Sayar
         
    S-11   Palyatif Bakım Servisinde Yatan Hastalarının Ağrılarının İncelenmesi
        Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar, Serdar Sevik, Özdal Güneş
         
    S-12   Onkoloji Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Ölüme Karşı Tutumla Stres, Anksiyete ve Depresyonun İlişkisi
        Şerife Karaca, Nesteren Koçak, Gonca Oğuz, Fatih Göksel, Gülçin Şenel
         
    S-13   Trafik Kazasında Palyatif Bakım: Olgu Sunumu
        Mehtap Pektaş, Özgül Turgut, Bahar Aydınlı
         
    S-14   Yoğun Bakım Hekimleri Kendileri İçin Nasıl Bir Yaşam Sonu İsterler? Bu Tercihte Palyatif Bakımın Yeri Nedir?
        Ali Şefik Köprülü, Ali Haspolat, Yaşar Gökhan Gül, Nurşen Tanrıkulu
         
    S-15   Hastanemiz Cerrahi ve Dahiliye Servislerinde Görevli Asistan Hekimlerin Enteral Destek Ürünlerine Bakışı
        Osman Ekinci, Özlem Özger, Zahide Keleş
         
    S-16   Hastane İçi Palyatif Olgulara Bakım Veren Refakatçilerde Bakım Verme Yükü, Ağrı, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
        Saadet Ufuk Yurdalan, Begüm Ünlü, Halide Fulya Uludag Kızıltepe, Ebru Sulu, Penpe Çayır, Özlem Oruç
         
    S-17   Kısa Barsak Sendromunda Enteral Nütrisyona İntestinal Adaptasyonun Sağlanmasında Nütrisyon Timinin Önemi
        Kevser Yaman, Ece Saygılı, Osman Ekinci, Özlem Özger
         
    S-18   Palyatif Merkezde C2-3 Parsiyel Kesiye Bağlı Mekanik Ventilatörlü Olguda Diyafram Pili Uygulaması
        Utkan Uğur, Tuğba Turgut, Erhan Sadık Turgut, Tunç Laçin, Mehmet Akif Genç, Hicran Karaoğlan
         
    S-19   Yaşamı Sınırlandıran Hastalığı Olan Bireylerde Palyatif Bakım
        Alaeddin Uluç, Ülkü Aygen Türkmen, Emine Köse, Özge Gözbaşı
         
    S-20   Palyatif Bakımın Suriye'li Mültecilerin Sağlık İhtiyaçlarını Karşılamadaki Rolü
        Hakan Akelma, Ebru Tarıkçı Kılıç
         
    S-21   Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Palyatif Bakım Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
        Tuncer Şimşek
         
    S-22   Yoğun Bakımda Takip Edilen Basınç Ülserlerinin Klinik Dağılımı
        Ahmet Sari, Nigar Kangarlı, Osman Ekinci
         
    S-23   Hastanemiz Palyatif Bakım Merkezinde Uygulanan Peg İle İlgili Komplikasyonların Retrospektif Analizi
        Osman Ekinci, Özlem Özger, Ayfer Dokuyucu, Ferhunde Dilek Subaşı